EURACHEM-Romania a devenit membru plin al organizatiei europene EURACHEM la Adunarea generala EURACHEM care a avut loc la Popowo - Varsovia, Polonia, 19 - 20 aprilie 2001

Asociatia EURACHEM-ROMANIA

 

SCOP: De a asigura un forum pentru laboratoarele nationale si alte organizatii şi persoane fizice interesate pentru a promova adoptarea principiilor comune ale determinărilor analitice valide si colaborarea in diferite sarcini cerute pentru a atinge acceptabilitatea mutuala a datelor de incercare si rezultatelor obţinute.

 

INTEMEIERE: S-a constituit in anul 2000 pe termen nelimitat in baza Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 26/2000, Ón urma semnarii Memorandum-ului de intelegere si adoptarii Ón unanimitate a Statutului si a alegerii Consiliului director si a sefilor Grupelor de lucru.

 

FORMA: Asociatie profesionala non-guvernamentala, apolitica, care nu urmareste profit, constituita ca persoana juridica independenta.

 

FINANŢARE: Cotizatii, consultanta, cursuri si publicatii, sponsorizari.

 

FONDATORI: Acad.Victor Sahini, Prof.dr.doc.Constantin Luca, Prof.dr.ing. Gabriel-Lucian Radu, Prof.dr.Ion Tanase, Dr.chim. Elena Hopartean, Dr.ing. Mirela Buzoianu, Prof.dr.Emil Cordos, Dr.chim.Mihaela-Nicoleta Vasilescu, Prof.dr.Aurelia Meghea, Dr.chim.Aurel Varduca, Ing.Petru Konig-Georgescu, Ing.Vasile Onu, Ing.Marinela Dragomirescu, Ing.Rodica Ocnean, Ing.Rodica Vasiloae, Chim.Mihaela Boscaiu, Chim.Liliana-Valeria Cruceru, Dr.chim.Virgil Badescu.

Text Box: Pentru contact:

Presedinte: Prof.dr.ing. Gabriel-Lucian RADU

 

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor Str.Ghe. Polizu nr.1-7, Corp R4, Cod† postal 011061, Bucuresti-sectorul 1

tel/fax: 0214023802; http://www.eurachem.ro; e-mail: glradu2006@gmail.com