Buletin nr. 6/2003

Al II-lea forum Eurachem-România. Acreditarea laboratoarelor de incercare şi etalonare in viziunea actuala a ILAC. Aspecte metrologice legate de masurarile in laboratoarele fizice, chimice, biologice şi clinice. Raspunderea legala a laboratoarelor de incercari. Punctul de vedere al ILAC.Introducerea conceptului de incertitudine a masurarii in incercare simultan cu implementarea şi cu aplicarea standardului ISO/IEC 17025. Organisme europene şi internaţionale implicate in metrologie şi asigurarea calitaţii masurarilor.

 

Buletin nr. 7/2004

Necesitatea controlului calitaţii analitice. Masurarea in biotehnologie. Incertitudine şi eroare in masurarea chimica.

Programe cursuri ce vor fi organizate de Eurachem-România in anul 2004. Rezultatele statistice ale sondajului efectuat la cel de-al II-lea Forum Eurachem-România. Prezentarea unor membrii ai Eurachem-România.

 

Buletin nr.8-9/2005

Acreditarea loboratorului chimic. Abordarea metodologica a etalonarii in procesele de masurare chimica. De ce metrologie in chimie? Ghidul pentru determinarea incertitudinii masurarilor din laboratorul de microbiologie.Trasabilitatea masurarilor chimice.

Manifestari internationale.

 

Buletin nr.12/2008

Editorial. “Potrivirea pentru scop” a unei metode analitice este diferita de specificatia performantei. O abordare unitara a validarii metodei analitice incluzand incertitudinea masurarii si profilele de exactitate. Evaluarea balantelor electronice pentru exactitatea masurarilor de masa in laboratorul analitic. Diagrame de control statistic al calitatii analitice. Manifestari internationale.

 

Buletin nr.13/2009

Editorial.Validarea metodei de determinare a Cd, Cr, Cu, Mn, Pb si Zn din eluate de la levigarea cu apa si din solutie obtinuta la dezagregarea cu apa regala a deseurilor granulare prin ICP-AES. Aspecte de validare a unei metode ion cromatografice pentru metale tranzitionale. Interdependenta dintre incertitudinea de masurare si trasabilitatea metrologica. Manifestari internationale 2009.

 

Buletin nr.14/2010

Editorial. Limitari ale aplicarii ecuatiei lui Horwitz. Progrese in validarea metodei si incertitudinea masurarii in vederea imbunatatirii calitatii datelor chimice. REMCO Comitetul Consiliului ISO de Materiale de Referinta al Organizatiei Internationale de Standardizare 3-6 iulie 2009. Manifestari internationale 2010.