OBIECTIVE

EURACHEM-Romania  va elabora recomandari si va propune directii strategice prioritare in vederea fundamentarii politicilor nationale in domeniul determinarilor chimice in vederea integrarii Romaniei in structurile europene specifice create. EURACHEM-Romania  va actiona ca un concentrator pentru imbunatatirea calitatii in determinarea analitica, prin promovarea, acolo unde se considera necesar ca este posibil, folosind structurile existente, a urmatoarelor:

a. constientizarea problemelor analitice;

b. stabilirea si aplicarea metodelor validate;

c. trasabilitatea rezultatelor masurarilor, prin intermediul materialelor de referinta;

d. scheme de testare a performantelor incluzand linii directoare pentru operarea schemelor de Buna Practica de Laborator (GLP-OECD);

e. managementul calitatii analitice bazat pe EN 45001 si standardele OECD ale Bunei Practici de Laborator;

f. promovarea actiunilor de acreditare a laboratoarelor de analiza/incercare chimica.

EURACHEM-Romania  va incuraja, stimula si facilita:

a. colaborari in probleme de interes comun si schimb de informatii pe probleme care afecteaza calitatea determinarilor analitice;

b. abordarea comuna pentru rezolvarea problemelor tehnice;

c. transfer de tehnologie si know-how intre partile interesate;

d. proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare in domeniul specific determinarilor fizico-chimice si analitice;

e. dezvoltarea de metode, aliniere standarde;

f. uniformitatea, comparabilitatea si exactitatea rezultatelor determinarilor chimice furnizate de laboratoarele de incercare.

ACTIVITATILE EURACHEM-ROMANIA

a. promovarea, difuzarea si informarea factorilor interesati cu privire la documentatia EURACHEM, in vederea aplicarii acesteia si armonizarii normelor nationale cu cele din Comunitatea Europeana;

b. popularizarea problematicii specifice prin conferinte, Buletin informativ periodic etc.;

c. promovarea si realizarea de proiecte de cercetare-dezvoltare in domeniul controlului si asigurarii calitatii rezultatelor analitice si in alte domenii conexe specifice laboratoarelor si metodelor de analiza;

d. acordarea, la cerere, de consultanta persoanelor fizice si juridice in domeniul determinarilor chimice si fizico-chimice pentru validarea metodelor, instrumentelor, persoanelor, acreditarea laboratoarelor, expertizare;

e. crearea, structurarea si punerea la dispozitie a unei banci de date privitoare la domeniul determinarilor fizico-chimice si analitice;

f. promovarea, facilitatea si realizarea de cooperari si colaborari cu asociatii si organizatii de profil inrudit din tara si din strainatate;

g. organizarea de prelegeri, cursuri de specializare-perfectionare, inclusiv pentru personal mediu si post-universitare, ateliere de lucru, cicluri de conferinte pentru persoane fizice si juridice interesate in asimilarea sau informarea la zi privind tehnici, standarde, recomandari si documente internationale si nationale.

Documente

Text Box: Consiliul director

 

 

 

Presedinte - Prof.dr.ing. Gabriel-Lucian RADU,  Universitatea Politehnica din Bucuresti

Vicepresedinte - Prof.dr. Ion Gh. TĂNASE, Universitatea Bucuresti

Secretar – Prof.dr.ing. Gheorghe NECHIFOR, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Sef Grupa de lucru - Ing. Marinela DRAGOMIRESCU,  PRISMA QS S.R.L.

Sef Grupa de lucru – Dr. ing. Daniela Eugenia CUCU,  RENAR

Sef Grupa de lucru –Prof.dr.ing. Ana-Maria JOSCEANU, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Sef Grupa de lucruProf.dr. Camelia Lucia DRAGHICI, Universitatea Transilvania din Brasov