Oferta speciala

Buletinul  EURACHEM ROMANIA nr.1 - 12  =  500 RON

Buletinul informativ al

Asociatiei EURACHEM-Romania

 

Buletin Informativ

Text Box: Buletin nr. 1/2001
Ce este Eurachem-Romania? Misiune, obiective cheie şi program de lucru pentru perioada 2000-2005
Programul şi tematica cursurilor de instruire organizate de EURACHEM-ROMÂNIA in semestrul I 2001.

Buletin nr. 2/2001
Adunarea generala EURACHEM 2001. Conceptul de incertitudine a masurarilor de testare in accepţiunea standardului ISO/IEC 17025. Politica ILAC asupra trasabilitaţii rezultatelor masurarilor. Divizia de Chimie Analitica a Federaţiei Societaţilor Europene de Chimie. Cea de-a doua ediţie a Ghidului EURACHEM “Cuantificarea Incertitudinii in Masurarea Analitica”. Asigurarea calitaţii masurarilor chimice in accepţiunea Standardului ISO/IEC 17025.

Buletin nr. 3/2002
“Ghidul calitaţii in chimia analitica. Un indrumar pentru acreditare”. Alinierea CIPM la Acordul de Recunoaştere Reciproca - etapa importanta spre comparabilitatea şi recunoaşterea internaţionala a rezultatelor masurarilor chimice. Despre metrologie in chimie.Tendinţe  actuale  in  domeniul  materialelor  de referinţa. Despre Institutul de Materiale de Referinţa şi Masurari (IRMM) şi necesitatea alinierii obiectivelor Chimiei Analitice din România cu cele ale Comunitaţii Europene.

Buletin nr. 4/2002
Primul forum Eurachem-România.Trei procedee de evaluare a incertitudinii in masurarea chimica analitica de rutina. O abordare metrologica a etalonarii in procesele de masurare chimica. Despre activitatea Comitetului Tehnic pentru Metrologie in Chimie din cadrul EUROMET.

Buletin nr.5/2003
Acreditarea laboratorului chimic. Abordarea metodologica a etalonarii in procesele de masurare chimica. De ce metrologie in chimie? Ghidul pentru determinarea incertitudinii masurarilor din laboratorul de microbiologie.Trasabilitatea masurarilor chimice.

   Editor: Prof.dr. Ion Gh.TANASE, Universitatea Bucuresti, Facultatea de Chimie

Sos.Panduri nr.90-92, Sector 5, Tel:21-4103178/139, Fax: 4102279; itanase@chem.unibuc.ro